Buscar
  • Aida Bresolí - Pascuum

Jornada: Territori, medi ambient i ramaderia extensiva. Oportunitats per administracions i ramaders

Actualizado: 26 nov 2019
El passat dijous 30 d’octubre es va realitzar a Barcelona la jornada Ramaderia extensiva, Territori i Medi Ambient, amb una participació de 40 persones, on es van posar de manifest oportunitats i amenaces per a un sector que necessita canvis que facin viable el seu futur.

Per què una trobada d’aquest tipus, justament a Barcelona? Per tal de dialogar amb les diverses administracions vinculades i analitzar entre tots les voluntats d’accions per aturar la tendència de les darreres dècades: la disminució d’explotacions, la disminució de la superfície pasturada, l’augment dels terrenys embosquinats, la manera com relacionar ramats i fauna salvatge, la comercialització..... Així es va posar de relleu que la veu dels ramaders és pessimista: “fa anys que ens trobem per proposar els mateixos canvis necessaris per enfortir el sector”, i insisteixen en que cal explicar a les noves generacions que “menjar carn també pot anar lligat a qualitat i hàbit cultural del país”..... Per altra banda, els representants de la Generalitat de Catalunya van valorar positivament l’interès d’una plataforma, una estructura de país que aposti per treballar pel reconeixement i la viabilitat del sector.

A banda del diàleg necessari entre administració i ramaders, els dos ponents convidats a la jornada van generar molt d’interès, Pablo Manzano, consultor de la FAO, va evidenciar amb dades objectives un missatge molt clar “la ramaderia extensiva no contribueix al canvi climàtic”, els animals en extensiu han existit sempre, la industrialització i la producció intensiva fa 200 anys que hi són, moment en què es genera també el canvi climàtic. I el Sr. Laurent Garde, director del CERPAM, centre de pastoralisme a la Provença francesa, exposant el funcionament del seu centre, un model del què podria ser una plataforma a Catalunya.

Després de la taula rodona de cloenda, Pascuum, organitzador de la jornada, va convidar a tothom a un nou encontre a Vic, l’11 de desembre, per a establir les bases d’aquesta plataforma o Aliança per la Ramaderia Extensiva.

La jornada també va estar present a Twitter #jornadapascuum, generant nombrosos comentaris i opinions.Us deixem amb dues reflexions de dos dels ponents de la jornada i amb un vídeo resum.

Ferran Miralles – Director general de Polítiques ambientals i Medi Natural.


La mesura principal seria que la ramaderia fos rendible. Que es pagués el xai al preu que toca. Si el sector dins del mercat funcionés tindríem demanda i possibilitats d’ordenació. El problema que tenim en aquest moment és que la ramaderia extensiva està en caiguda, s’estan perdent moltes explotacions, amb molt poques dècades ha canviat moltíssim i sense aquesta pressió ramadera, el bosc s’ho està menjant tot.

Com ho fas per lluitar contra aquesta problemàtica quan estàs fora de mercat? No ho podem solucionar només amb subvencions. I no estem parlant només del problema d’aquest país sinó d’un problema europeu. O la ramaderia extensiva té mercat o desapareixerà. S'hi està invertint, alguns parcs naturals destinen un terç del seu pressupost a la ramaderia. Com a eina de gestió per a nosaltres és importantíssima, però això no ho soluciona la caiguda.

És tant impressionant en nombre de caps i explotacions que sembla que no tingui remei.

Fa falta un pla d’emergència o una taula d’emergència i veure si hi ha alguna possibilitat de fer alguna cosa. Ens hi hem de posar ja. Així de clar, estem en un moment de situació crítica.

Per fer això, ens hem de saltar l’esquema habitual. Abans el ramader primer passava per Agricultura, demanava l’ajuda a la Diputació, després a Medi Natural. Hem de sumar esforços, hem de fer massa crítica i per tant això requereix que ens ajuntem tots, perquè es tracta d’un tema de gestió natural. Cal una estratègia de ramaderia extensiva i cal analitzar si això és possible. I fer-ho d’una manera molt dràstica. Hem de parlar amb una visió empresarial, realment econòmica i fer-ho amb seriosament.

Aquesta estratègia ens pot ajudar a parlar-ne i a no ésser els mateixos interlocutors de sempre. En aquest sentit la proposta que fa Pascuum de crear tot un espai on hi hagi també més ciència, més entitats, més col·lectius i tractar-lo com un problema social, pot ajudar.

En la meva intervenció he defensat que fa molts anys que es treballa amb els mateixos ajuts, interlocutors i els temes que normalment s’han fet. Repeteixo, estem en una situació excepcional i s'hauria de tractar com un tema seriós. S’ha de parlar del sector amb què és competitiu i amb què no.

Som un aliat, ho he dit molt clar que el Medi Natural necessita la ramaderia extensiva.

Joaquim Xifra – Subdirecció general de ramaderia

A nivell del departament d’agricultura és evident que hi ha moltes actuacions de foment i ajut a la ramaderia extensiva, des d’ajuts en el marc europeu però també hi ha actuacions puntuals, fruit de plans que hem elaborat en el departament, com pot ser el decret de protecció del sector oví, sobre les quals hem desenvolupat projectes. Hi ha molt a fer i el que hauria de ser una prioritat seria conjugar totes aquestes accions amb un pla específic per la ramaderia extensiva.

És evident que la creació de qualsevol òrgan de concertació o que impacti tots els actors com es va fer amb el Grup de Treball de Ramaderia ecològica, són espais idonis per detectar les necessitats i marcar els objectius i definir les línies per poder fomentar i conservar la ramaderia extensiva.


Vídeo resum de la jornada:198 visualizaciones0 comentarios

Entradas Recientes

Ver todo