Buscar
  • Aida Bresolí - Pascuum

Un Impuls per la creació de l’Aliança Pastoral


El passat 11 de desembre va tenir lloc la primera jornada de treball conjunt entre agents vinculats a la ramaderia extensiva del territori català, amb la finalitat de debatre un model organitzatiu, la governança i els serveis i línies de treball, així com un model econòmico-financer i una fórmula jurídica.

Va ser una trobada molt participativa, amb una mirada àmplia, en la qual es van recollir nombroses aportacions d’una vintena de representants de ramaders, del món forestal, d’administracions diverses, de la prevenció d’incendis, així com del món universitari i de la recerca.

A grans trets, la jornada es va desenvolupar a través d’un procés participatiu dels propis assistents, que van organitzar-se en grups de treball per debatre com ha de ser aquesta estructura, la seva organització i quines són les línies de treball prioritàries.

Aquesta iniciativa es visualitza com un espai de trobada i una figura d’interlocució múltiple, que representi tots els actors vinculats al pastoralisme d’una manera transversal i que inclogui l’ampli ventall de professionals implicats. Així, es va debatre que l’Aliança clarament hauria de tenir com a tasca rellevant l’execució de campanyes comunicatives que re valoritzin el sector i la professió, i a la vegada hauria de ser un agent de pes, amb experts que el representin, per tal de dialogar, debatre, construir junts, assessorar a les nostres administracions i especialment vetllar per polítiques de futur que prestigiïn el model territorial que representa la ramaderia extensiva, en benefici de la societat i del territori. Finalment, com s’acordà, s’està treballant en la redacció d’un manifest com a via de consolidació de la futura aliança.

Volem agrair la predisposició, la implicació i el suport que s’ha trobat per impulsar aquesta iniciativa i us emplacem a les properes trobades per tal de continuar avançant en la creació de l’Aliança Pastoral.

Aprofitem l’avinentesa per desitjar-vos Bones Festes Nadalenques i que tinguem tots un Pròsper Any 2020.

175 visualizaciones0 comentarios